Om rustne skruer og feilmonterte sluk.

Del 1.
 

Det har vært snakket om vannlekkasjer fra sluket på badene både på Beveråsen og i Snipemyrveien og Meklenborglia. Dette har ført til vannskader i taket i første etasje eller at vann har lekket ut i gropen under sluket i gulvet i første etasje. Dette har medført kloakklukt og kostbar reparasjon. Flere skal ha opplevd at sluket på badene har løsnet og falt ned.

Dette skal ha skjedd hos flere og nylig skjedde det hos en nabo. Lekkasjen ble oppdaget ved at det rant vann fra taket i etasjen under badet, i dette tilfelle på grovkjøkkenet og i kjøleboden. Taket ble revet opp og man så at sluket som lå rett over kjøleboden hang i løse luften og at alt vann fra badekar og dusj rant helt fritt ned i taket i første etasje.

Årsaken til dette har vært forklart med at når badet ble satt inn og sluket montert, så ble det brukt vanlige stålskruer og ikke skruer av syrefast stål. Sluket ble vistnok heller ikke montert forskriftsmessig da det ikke ble montert med en støtte på undersiden av sluket.
Det som har skjedd er at etter 26-27 år har disse skruene begynt å rustet opp, og siden slukene heller ikke ble montert med støtte, vil de på ett eller annet tidspunkt kunne løsne og falle ned.
Det var dette som hadde skjedd hos min nabo.

Bildet 1 viser taket i kjøleboden. Underdelen av sluket (bilde 2) som løsnet er fjernet på dette bildet.


Bilde 1

Ved undersøkelse av underdelen av sluket viste det seg at alle skruene som fester slukdelene sammen var rustet av helt jevnt med kanten. Alle skruer (markert med rød ring) er rustet opp.


Bilde 2 Underdelen av sluket.Bilde 3 Nærbilde av rester av en av skruene

Siden skruene var rustet av helt plant på underdelen , var det absolutt ingen ting å ta tak i for å skru ut restene. Jeg lånte underdelen av naboen og prøvde å bore ut en skrue, men boret brakk.

For å finne ut hvordan situasjonen var i mitt eget hus tok jeg av risten på sluket på badet i annen etasje for å skru ut en skrue. For å sikre sluket i tilfelle at det skulle løsne og falle ned hadde jeg laget meg en krok av en stor spiker. Denne huket jeg fast under kanten midt på vannlåsen med en snor og bandt den fast til blandebatteriet.

Da jeg begynte å dreie på den første skruen hørtes det ut som jeg skrudde i sand. Jeg sjekket en skrue til med samme resultat. Alle 4 skruene var rustet tvers av og jeg kunne kjenne med fingrene at hele klemringen (bilde 4) var løs. Da er det ingenting som holder underdelen på plass.

Det viste seg at også hos meg var skruene rustet tvers av slik at de var helt jevnt med kanten på plasten på underdelen. Det var ingen ting å ta tak i for å få ut restene av skruene.  Jeg hadde vært utrolig heldig i og med at sluket hadde sittet så godt fast i forhøyningsringen (bilde 5) at det ikke allerede hadde løsnet og falt ned.

Jeg sikret meg mot at underdelen kunne falle ned ved å stripse kroken fast gjennom hullene i risten mens jeg lurte på hva jeg skulle gjøre nå.

Sluket

Sluket er et Jøtul A-sluk 2 1/2" - 75. Det er Joti AS som viderefører Jøtuls produkter nå. Jeg kom over et rehab-kit hos Joti og sjekket litt med salgsservice hos dem om dette kunne brukes.

Link til rehab-kittet: http://www.joti.no/PDF-Mont/Rehab%20Mont-2811.pdf

Jeg ringte Joti og de kunne opplyse at settet koster kr. 3000,- og at de heller ikke ville selge meg det. Man må kanskje være sertifisert baderomsmontør for å få kjøpt dette. Dessuten hevdet de at det ikke passet og at det for meg "bare" var å bytte skruene.

Sluket består av tre deler.

Tegning av et liknende sluk: http://www.joti.no/PDF-Mont/2814-Mont-JotulREH.pdf

Del 1: Klemring/sprutdemper:
Overdelen som virker som mothold for skruene og redusere sprut i sluket.Bilde 4 Klemring

Del 2: Forhøyningsring:
En flens som er litt dypere enn gulvet er tykt, og med en gummipakning på yttersiden nederst.
Bilde 5 viser en utgave i plast og er tatt med bare for å vise prinsippet.


Bilde 5 Forhøyningsring

Bilde 6 og 7 viser forhøyningsringen slik den ser ut fra undersiden av baderomsgulvet. Denne er av støpejern på våre baderomssluk. Legg merke til pakningen. På disse bildene sitter fremdeles klemringen på fra oversiden.

 
Bilde 6 Forhøyningsring fra undersiden. Legg merke til pakningen.Bilde 7 Forhøyningsringen fra undersiden. Her ser man klemringen tydeligere.


Del 3: Jøtul A-sluk
:
Underdelen med selve vannlåsen.Bilde 8 Underdelen av sluket (ovenfra).Bilde 9: Underdelen av sluket (fra siden).

 
Dette notatet er skrevet for å gjøre leseren oppmerksom på et mulig kommende problem.  Hvis du vil vite hvordan det gikk videre, og hvordan flere av oss naboer har løst dette problemet før det ble vannskade og uten å måtte bygge om hele badet kan, du lese videre.

Du gjøres herved oppmerksom på at hvis du gjør noe av det som beskrives i neste del er dette helt på egen risiko. Det er ingen hjelp å få hvis du ikke får dette til. Det er ingen reservedeler å få kjøpt. Ødelegger du noe kan du risikerer å måtte rehabilitere badet.

Det anbefales også på det sterkeste at du kontakter ditt forsikringsselskap og sjekker hvordan de dekker vannskader og skader på bad forårsaket av lekasjer fra sluk på bad som er over 20 år gamle.

Klikk her for å gå videre til del 2